Kujawsko-pomorskie

menu1menu1menu1menu1

P.H.U. "MIRAX" MIROSŁAWA FRANKOWSKA

P.H.U. "MIRAX" MIROSŁAWA FRANKOWSKA

Informacje o firmie

  • Kategoria: Biura rachunkowe
  • Ulica: ul. Generała Bema 20A
  • Miejscowość: 87-100 Toruń
  • Telefon: (56) 661-28-00, 604-081-172
  • E-mail: mirax.phu@onet.eu
  • Oferta firmy
  • Opinie o firmie
  • Galeria foto | Certyfikaty i wyróżnienia

P.H.U. "MIRAX" MIROSŁAWA FRANKOWSKA działa na rynku od wielu lat. Przez ten okres zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie oraz uznanie wśród współpracujących firm.

Nabyte doświadczenie pozwoliło nam zdobyć szeroką wiedzę i praktykę, która poparta jest licznymi specjalistycznymi szkoleniami oraz obsługą firm z różnych branż, tj. o charakterze usługowym, handlowym, transportowym i produkcyjnym.


Jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, która regularnie uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, korzystająca z najnowszych publikacji oraz specjalistycznych systemów informatycznych.

Służymy naszym Klientom pomocą w rozwiązywaniu problemów podatkowych, kadrowych i finansowych, przy czym oferujemy Państwu usługi na wysokim poziomie, fachową i miłą obsługę oraz przystępne ceny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:


• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
• zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
• sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).


W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

• dokonujemy zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
• prowadzimy ewidencje wyposażenia,
• sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
• ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzimy ewidencje VAT,
• sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
• przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.


W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

• sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
• sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
• prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
• prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
• prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
• prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
• prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
• prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
• sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
• sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
• sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
• przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Ocen firmy (0)

0 gwiazdki na 5 możliwych

Wystaw swoją opinię

0
Opinie zatwierdzane są przez moderatora

Opinie o firmie

  • Brak opinii