Podkarpackie

menu1menu1menu1menu1

Biuro Rachunkowe Paweł Klucz

Biuro Rachunkowe Paweł Klucz

Informacje o firmie

 • Kategoria: Biura rachunkowe
 • Ulica: Legionistów 4
 • Miejscowość: 36-200 Brzozów
 • Telefon: 502-395-206
 • E-mail: brpawelkucz@gmail.com
 • Oferta firmy
 • Opinie o firmie
 • Galeria foto | Certyfikaty i wyróżnienia

Od początku działalności szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług. Z większością naszych klientów współpracujemy od początku istnienia firmy do chwili obecnej, co doceniamy i z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Zajmujemy się doradztwem umożliwiającym podjęcie korzystnych decyzji podatkowych, rachunkowych i biznesowych.

Nabyte szerokie doświadczenie z różnych obszarów księgowości pozwala zapewnić profesjonalną a zarazem kompleksową obsługę finansowo-księgową podmiotów gospodarczy.

Atutem naszej firmy jest terminowość, pełne zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do klienta. Ciągle podążamy nad doskonaleniem i śledzimy najnowsze innowacyjne trendy dzięki czemu pracę opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych (oprogramowania). Stosujemy się do kodeksu etyki zawodowej w rachunkowości czego rezultatem jest zachowanie w dyskrecji wszelkich spraw powierzonych naszemu biurowi.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH:

 • tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad  polityki rachunkowości,
 • sporządzenie inwentarza i bilansu otwarcia,
 • dokonywanie zapisów na podstawie dowodów źródłowych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych: PIT-4, VAT-7,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczenia (PIT-11, PIT 36, PIT-36L, PIT 37, CIT-8),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie rozrachunków i windykacja należności,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędami,
 • sprawozdawczość dla potrzeb GUS,
 • sprawozdawczość na potrzeby Zarządu,
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych,
 • analizy kosztów i przychodów,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy.

PROWADZENIE ROZLICZEŃ KADROWO PŁACOWYCH:

 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi, itp.),
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu /wynagrodzeniu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów,
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS,
 • ewidencja urlopów pracowniczych,
 • sporządzanie i wydruk list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło,
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna dokumentacji rozliczeniowej ZUS (DRA),
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców,
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, macierzyńskich i innych,
 • przekazywanie Klientom informacji o wysokości składek ZUS i pit od wynagrodzeń (wypełniony wzór przelewu),
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

USŁUGI PRAWNE:

 • tworzenie i bieżącą obsługę spółek cywilnych, handlowych, jak i indywidualnych Przedsiębiorców,
 • udzielanie ustnych oraz pisemnych porad prawnych,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • windykację należności,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym,
 • reprezentowanie klienta przed organami i innymi podmiotami zgodnie z dyspozycją klienta,
 • przygotowywanie projektów umów, aktów organizacyjnych przedsiębiorców i innych.

Ocen firmy (0)

0 gwiazdki na 5 możliwych

Wystaw swoją opinię

0
Opinie zatwierdzane są przez moderatora

Opinie o firmie

 • Brak opinii